Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС възстанови на длъжност „прокурор“ във Военноокръжна прокуратура – гр. София, майор Адалберт Кръстев

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови, на основание чл. 231 от Закона за съдебната власт, майор Адалберт Живков Кръстев на длъжност „прокурор“ във Военноокръжна прокуратура – гр. София, поради приключило срещу него с окончателно решение наказателно производство по АНД №28/2016 г. по описа на Военноапелативен съд – гр. София и оправдателна присъда, считано от датата на вземане на решението.

С решение на ВСС по протокол №26/14.05.2015 г. майор Кръстев е бил временно отстранен от длъжност „прокурор“ във  Военноокръжна прокуратура – гр. София, на осонвание чл. 230, ал. 2 от ЗСВ, до приключване на воденото срещу него досъдебно производство.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд