Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи Христо Динев от длъжността „административен ръководител- градски прокурор“ на СГП и определи Емилия Русинова за и.ф. административен ръководител- градски прокурор на СГП

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 175, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България, Христо Димитров Динев – прокурор в Софийска градска прокуратура, от заеманата длъжност „административен ръководител – градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Прокурорската колегия на ВСС определи Емилия Михайлова Русинова – заместник-административен ръководител – заместник-градски прокурор на Софийската градска прокуратура, за изпълняващ функциите „административен ръководител – градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд