Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС не наложи дисциплинарно наказание на прокурор Георгиева-Рашева

По предложение на дисциплинарния състав, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Геновева Цветанова Георгиева- Рашева – прокурор в Районна прокуратура – Козлодуй, не е извършила дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 4, т. 1 от Закона за съдебната власт и не й наложи дисциплинарно наказание.

Дисциплинарно дело №46/2015 г. по описа на ВСС е образувано по предложение на висшестоящия административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Враца.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд