Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Веселин Георгиев за административен ръководител на Районна прокуратура - Мадан

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра, след две неуспешни конкурсни процедури, със 7 гласа „за” и 2 „против“ Веселин Василев Георгиев за административен ръководител на Районна прокуратура – Мадан.

Веселин Георгиев има близо 20 години стаж в органите на съдебната власт - всички от които като прокурор в Районна прокуратура – Мадан. Кандидатът заема тази длъжност в периода от 09.07.1997 г. до 02.02.2015 г. Към настоящия момент е и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Мадан.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд