Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2015 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно прие доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2015 г., ведно със становището на Комисията по правни въпроси към ВСС. Висшият съдебен съвет, на основание чл. 30, ал.2, т.11 от ЗСВ ще внесе Доклада в Народното събрание.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд