Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет съгласува Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфер от бюджета на Министерство на правосъдието по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

Висшият съдебен съвет съгласува Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфер от бюджета на Министерство на правосъдието по бюджета на съдебната  власт за 2016 г., с приложена финансова обосновка.

Предвидения проект на постановление цели осигуряване финансовото преминаване на имуществото на съдебната власт от Министерството на правосъдието към ВСС, съгласно направените промени в глава двадесета, раздел IV от ЗСВ „Управление на имуществото на съдебната власт“. С проекта на постановление се предвижда извършване на компенсирана промяна между бюджетите на Министерството на правосъдието и на съдебната власт в размер на разликата между разходите, които са предвидени през 2016 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за да осигурят управлението на имотите и средствата, които вече са разплатени към момента на прехвърлянето на имотите, както и за предвиденото преминаване и уреждане на правоотношенията на служителите от Министерството на правосъдието, ангажирани с дейността по управление на имуществото в съответната администрация на ВСС.

Предвижда се промяната да влезе в сила от 1 юли 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд