Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Във връзка с извършено поради постъпил отказ от заемане на длъжността „прокурор” в РП Свиленград второ класиране по обявения с решение на ВСС по протокол № 62/16.12.2015 г. конкурс за първоначално назначаване в районните прокуратури, се уведомяват всички класирани след Шенай Лютви Йонузова кандидати, че в 3-дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадат в администрацията на Висшия съдебен съвет Заявление съгласно чл. 28, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.

Образецът на Заявлението се намира на страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно” / Правила и образци на заявления / по чл.28, ал.2 (docpdf).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд