Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи избора на председател на Апелативен съд – София, поради заболяване на кандидата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи насрочения за днес избор на административен ръководител – председател на Апелативен съд – София. Повод за това бе представена молба от единствения кандидат за длъжността – Даниела Георгиева Дончева – заместник административен ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – София, представена в деловодството на ВСС на 13.06.2016 г., понеделник в 15,35 ч. В нея кандидатът посочва, че поради заболяване – остра инфекция на горни дихателни пътища, придружена с висока температура и загуба на глас, й е невъзможно да се яви на насроченото за 14.06.2016 г. изслушване и моли то да бъде отложено за друга дата. Към молбата е представен болничен лист № Е20153885721, издаден от д-р Здравка Цанкова Радославова на 13.06.2016 г. В болничния лист е посочена диагноза „Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена“, режим на лечение „домашен – амбулаторен“, в отпуск от 13.06.2016 г. до 17.06.2016 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд