Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение съдебно решение, с което е оставено в сила наложено на съдия Теодора Йорданова – Момова наказание

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 4296/12.04.2016 г. на Върховния административен съд – тричленен състав, Шесто отделение, с което оставя в сила Решение № 70/13.10.2015 г. по административно дело № 116/2015 г. на Административен съд – Шумен, с което е отхвърлено оспорването на жалбата на Теодора Руменова Йорданова – Момова – съдия в Районен съд – Велики Преслав, срещу Разпореждане № 121/30.04.2015 г. на председателя на Районен съд – Велики Преслав за обръщане на внимание на съдия Теодора Йорданова – Момова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд