Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Свилен Петров Сирманов на длъжност „заместник административен ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд - Русе

С 10 гласа „за“ Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ Свилен Петров Сирманов – съдия в Окръжен съд – Русе на длъжност „заместник административен ръководител – заместник-председател” на съда. Предложението е направено от председателя на Окръжния съд Искра Блъскова във връзка с освобождаването на Красен Георгиев Георгиев от заеманата длъжност, поради повишаването му в длъжност „съдия” в Апелативен съд – Велико Търново – Наказателна колегия, след участието му в конкурс за повишаване и преместване в длъжност и след встъпването му в длъжност на 16.05.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд