Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи класираните кандидати в конкурса за първоначално назначаване и заемане на пет свободни длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на ВСС - протокол № 37/25.06.2015 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи класираните кандидати в конкурса за първоначално назначаване и заемане на пет свободни длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия, във връзка с влязло в сила Решение № 2307/01.03.2016 г. по административно дело № 67/2016 г. по описа на Върховния административен съд, IV отделение, за отмяна на решение на ВСС по Протокол № 62/16.12.2015 г., д. т. 10.

Съдийската колегия назначи на длъжност „съдия“ в окръжен съд – гражданска колегия:

  • Надежда Лукова Махмудиева в Окръжен съд – Пловдив;
  • Ралица Цанкова Костадинова в Окръжен съд – Варна;
  • Венцислав Георгиев Петров в Окръжен съд – Пазарджик;
  • Антоанета Йорданова Атанасова в Окръжен съд – Русе и
  • Емилия Вергилова Александрова – в Софийския градски съд.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд