Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС премести прокурор Цветан Петков на длъжност „съдия“ в Районен съд – Ботевград, след спечелен конкурс

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет премести Цветан Христов Петков, прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, на длъжността „съдия” в Районен съд – Ботевград, класиран в конкурса за преместване чрез събеседване за заемане на длъжността „съдия” в районните съдилища, обявен с решение на ВСС по Протокол № 27/21.05.2016 г.

Новото класиране за Районен съд – Ботевград, е във връзка с депозирани уведомления за отказ от встъпване в длъжност „съдия” в Районен съд – Ботевград, на двама от класираните, поради което бяха предприети действия за преместване на следващия класиран кандидат по поредността на класирането.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд