Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи решения за обявяване на конкурси за повишаване в длъжност „съдия“ и преместване и за първоначално назначаване в окръжните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи вземането на решения по направените от Комисията по предложенията и атестирането /КПА/ предложения за обявяване на конкурси за повишаване в длъжност „съдия“ и преместване и за първоначално назначаване за общо 46 свободни щатни длъжности в окръжните съдилища. С предложенията на КПА беше предвидено обявяване на конкурси за повишаване в длъжност и преместване за 37 длъжности „съдия“, а за първоначално назначаване – 9 длъжности „съдия“.

         Основанията за отлагане на решенията са констатирана с решения на Върховния административен съд противоречива практика на ВСС и предстоящите промени в Закона за съдебната власт по отношение на конкурсите.

С предложенията на КПА трябваше да бъдат обявени конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 19 /деветнадесет/ свободни длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия; 13 /тринадесет/ свободни длъжности „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия и 5 /пет/ свободни длъжности „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд