Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за оптимизиране щатната численост на съдилища в съдебния район на Окръжен съд – Варна

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да предложи на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, да съкрати една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Провадия, и да разкрие същата в Районен съд – Варна.  Решението е във връзка с предложение на председателя на Окръжен съд – Варна, за оптимизиране на щатната численост на Районен съд – Варна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд