Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2016 г.

 

Работен план на ЕМСС 2016-2017

Декларация от Общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, 1-3 Юни 2016 г., гр. Варшава, Полша

Доклад от Даниела Костова, Румен Боев, Калин Калпакчиев и Румен Георгиев – членове на Висшия съдебен съвет, от участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено в гр.Варшава, в периода 1-3 юни 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд