Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 „СЪДИЯ” В АПЕЛАТИВЕН СЪД – ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

Във връзка с насрочения за 18.06.2016 г. писмен изпит в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативен съд – гражданска колегия се уведомяват всички кандидати, че следва да се запознаят подробно с Указанията за провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт, приети с решение на ВСС по пр. № 52/22.10.2015 г. и публикувани тук, както и на интернет страницата на ВСС в раздел Важно/Конкурси. Кандидатите следва да имат предвид, че няма да бъдат допускани  в залите с мобилни телефони или други технически устройства. В случай, че такива бъдат намерени в тях след проверката с ръчни металдетектори, ВСС няма да има ангажимент да осигурява място за тяхното съхранение. Участниците в писмените изпити не могат да ползват съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика, поради което същите следва да носят нормативни актове без такива приложения или съответно да вземат мерки за ограничаване на ползването им.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд