Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обедини две дисциплинарни дела срещу съдия Мариян Марков

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обедини производствата по дисциплинарно дело № 27/2015 г. и дисциплинарно дело № 12/2016 г., двете по описа на Висшия съдебен съвет, образувани срещу Мариян Стефанов Марков - съдия в Софийския градски съд, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 от Закона за съдебната власт в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 27/2015 г.

Решението е взето по предложение на Дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 12/2016 г., който намира, че с оглед необходимостта от пълно и всестранно изясняване поведението на магистрата и релевантните факти относно наличие на основания за ангажиране дисциплинарната отговорност на съдия Марков, производствата по двете дисциплинарни дела по описа на ВСС следва да бъдат обединени в едно общо дисциплинарно производство.

Двете дисциплинарни дела са образувани по предложение на Калоян Топалов - председател на Софийския градски съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд