Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не формира временна комисия за проверка на Окръжен съд – Благоевград

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 6 гласа „за“ и 7 гласа „против“ не прие предложението на двама нейни членове на основание чл. 30, ал. 5, т. 14 да се формира временна комисия със задача да извърши цялостна проверка по твърдения за нередности, изложени в хода на проведените изслушвания в процедурата за избор на председател на Окръжен съд – Благоевград, съответно на 21.01.2016 г. и на 07.06.2016 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд