Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС създаде работна група за актуализиране на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет създаде работна група за актуализиране на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и привеждане на щатните разписания на органите на съдебната власт в съответствие с него. Работната група трябва да изготви и правила за прилагане на Класификатора. Тя се състои от 9 члена, сред които Боряна Димитрова – административен ръководител - председател на Окръжен съд – Бургас, Иван Калибацев – административен ръководител - председател на Районен съд – Пловдив, Димитър Тончев - главен секретар на Висшия съдебен съвет, Маргарита Пазвантова - главен секретар на Върховния касационен съд, Александър Николов главен секретар на Върховния административен съд, Даниела Илиева – председател на Сдружението на съдебните служители и съдебен служител в Софийския градски съд, Гергана Узунова - съдебен администратори на Апелативен съд – Пловдив, Анна Зоксимова – съдебен администратор на Административен съд – София – град и Анелия Бъчварова – съдебен администратор на Окръжни съд – Варна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд