Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи двама младши прокурор на длъжността „прокурор“ в РП - Левски и РП - Кнежа

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Венета Руменова Камбурова – Атанасова – младши прокурор в РП - Плевен на длъжността „прокурор“ в РП - Левски, както и Мария Димчева Кабалакова – младши прокурор в РП - Плевен на длъжността „прокурор“ в РП - Кнежа.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд