Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Асен Арсов – прокурор във ВКП с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ във връзка с освобождаването му на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ от заеманата длъжност

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри на основание чл. 303, ал. 2, б.“а“ от Закона за съдебната власт, Асен Тодоров Арсов – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Прокурор Арсов бе освободен от заеманата длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 27 юни 2016 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд