Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Румяна Зайкова - Калеева на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“ на РП-Пловдив

По предложение на административния ръководител на Районна прокуратура – Пловдив, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Румяна Димитрова Зайкова - Калеева – прокурор в РП - Пловдив, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“ на РП - Пловдив.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд