Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България

На началната страница на интернет сайта на ВСС в раздел „Проект”, както и в раздел „Форма за контакт с ВСС” е публикуван проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България. Съставител на проекта на Правилника е Прокурорската колегия на ВСС по смисъла на чл. 26 от Закона за нормативните актове /ЗНА/.

В изпълнение на процедурата по глава III „Изработване на проекти на нормативни актове” от ЗНА заинтересованите лица мога да се запознаят с Проекта, като в 14 дневен срок, считано от 22.06.2016 г. могат да изразят предложения и становища по него.

Писмените предложения и становища следва да бъдат депозирани в деловодството на ВСС, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, гр. София или на електронна поща: vss@vss.justice.bg

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд