Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище по представения проект на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище по представения проект на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа /ЗФЛМП/. Становището, ведно с постъпилите становища от органите на съдебната власт ще бъдат изпратени на Министерство на правосъдието.

В становището на Пленума на ВСС се оценява положително идеята за приемане на закон, който да регламентира правата на лицата, страдащи от психични увреждания и интелектуални затруднения по начин, отговарящ на съвременната обществена, икономическа и социално обстановка и при съобразяване на международните актове, по които Република България е страна. Същевременно обаче се констатират редица непълноти и противоречия в предложения проект на ЗФЛМП.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд