Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

Орган на съдебната власт Дата и място на избора Предложени кандидати Становища и въпроси
Върховна касационна прокуратура

03.07.2018 г., 13.30 часа

гр.София, бул. "Витоша" №2, Съдебна палата етаж 4, зала 23

Петя Маринова Маринова - прокурор във ВКП

Емилия Пенева Пенева - прокурор във ВКП

 
Върховна административна прокуратура

02.07.2018 г., 14.00.часа

гр.София, бул. "Александър Стамболийски" №18 етаж1, зала 1

Симона Петрова Попова - прокурор във ВАП  
Национална следствена служба

03.07.2018 г., 10.00 часа

гр.София, бул. "Г.М.Димитров" №42, заседателна зала в блок 3, ет.2
на обслужващия корпус на Национална следствена служба

Лъчезар Георгиев Лазаров - следовател в НСлС
Наталия Василева Стаменова - следовател в НСлС
 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд