Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

Орган на съдебната власт Дата и място на избора Предложени кандидати Становища и въпроси
Върховна административна прокуратура

23.07.2019 г.

град София, бул. "Александър Стамболийски № 18, зала 1, етаж 1

Таня Крумова Поповска,

прокурор в АП-София

 

Елка Темелкова Ваклинова,

прокурор в СГП

 

Златка Иванова Клюнкова,

прокурор в ОП-София

 
Върховна касационна прокуратура

24.07.2019 г.

град София, бул. Витоша № 2, съдебна палата, зала 23, етаж 4

Емилия Пенева Пенева,

прокурор във ВКП

 
Явор Крумов Гебов,

прокурор във ВКП

 
Володя Благоев Коматичев,

прокурор във ВКП

 
Даниела Иванова Попова,

прокурор в АСП

 
Национална следствена служба

25.07.2019 г.

град София, бул. "д-р Г. М. Димитров" № 42, заседателна зала в блок 3, етаж 2

Александър Димитров Лазаров,

следовател в НСлС

 

Константин Любенов Тасков,

следовател в НСлС

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд