Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

Орган на съдебната власт Дата и място на избора Предложени кандидати Становища и въпроси
 Национална следствена служба

17.09.2020 г.

в НСлС, бул. " д-р Г.М. Димитров" №42, бл.3, ет.2,

заседателна зала

Александър Димитров Лазаров - следовател в НСлС  
Константин Любенов Тасков - следовател в НСлС  
Върховна касационна прокуратура

30.09.2020 г.

Съдебна палата, бул. "Витоша" №2, зала 23, ет.4

Ирина Красимирова Апостолова - прокурор във ВКП  
Ангелина Иванова Митова - Мончовска - прокурор във ВКП  
Евгений Трифонов Трифонов - прокурор във ВКП  
Галя Тодорова Гугушева - прокурор във ВКП  
Лидия Иванова Манолова - прокурор в СП  
Върховна административна прокуратура

09.10.2020 г.

гр.София, бул. "Александър Стамболийски" №18, зала 1, ет.1

Димитър Боянов Стефанов - прокурор в АП - София  

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд