Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

Орган на съдебната власт Дата и място на избора Предложени кандидати Становища и въпроси
Върховна касационна прокуратура

17.10.2019 г.

град София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала 23, етаж 4

 

Ирина Красимирова Апостолова-
прокурор във ВКП
 
Валентин Димитров Кирилов -
прокурор във ВКП
 
Явор Крумов Гебов -
прокурор във ВКП
 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд