Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие доклади за проверка на дейността на Софийския районен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди и прие два доклада от Софийския градски съд за извършени проверки на организацията на дейността на съдиите от Софийския районен съд – Наказателно отделение и Гражданско отделение, за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Целта на Съдийската колегия е да се запознае с работата на съдиите в Софийския районен съд, които са силно натоварени, а ВСС направи много за обезпечаване на този орган на съдебна власт с допълнителни съдийски длъжности.

Проверките обхващат организацията за случайно разпределение на делата, работата на отделните седебни състави в двете отделения, както и на ръководството на съда.

Констатациите на проверяващите от Софийския градски съд сочат, че Софийският районен съд работи с голяма натовареност. В Гражданското отделение е установен проблем при срочното изписване на съдебните актове, който се обяснява с голямата натовареност на магистратите. Проверяващите в Наказателното отделение отбелязват неравномерност в работата на съдебните състави, а като причина за това се сочи отлагането на делата.

Съдийската колегия очаква ръководството на Софийския районен съд да предприеме необходимите мерки за преодоляване на пропуските, след което да ги представи пред ВСС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд