Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува ново дисциплинарно производство срещу Елка Пенчева – съдия в Софийския градски съд

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Елка Христова Пенчева – съдия в Софийския градски съд, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 – т. 4.

В гласуването на предложението не участваха Мария Кузманова и Милка Итова, поради направени отводи.

На основание чл. 316, ал. 3 от Закона за съдебната власт бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Соня Найденова, Камен Иванов и Галина Карагьозова.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт е направено от Калоян Топалов – административен ръководител – председател на Софийския градски съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд