Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед, с която е обърнато внимание на Галя Маринова – съдия в Районен съд – Ловеч

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на Мария Шолекова – административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Ловеч, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Галя Ангелова Маринова – съдия в Районен съд – Ловеч, за спазване на сроковете за изготвяне на съдебните актове.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд