Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи младшите съдии випуск 2015/2016 г. в органи на съдебната власт

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи на основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт 37 младши съдии – випуск 2015/2016 г., в органи на съдебната власт. Назначенията им са в сила от 6 юли 2016 година, както следва:

 • Васил Валентинов Александров на длъжност „младши съдия“ в Софийския градски съд;
 • Петър Иванов Минчев на длъжност „младши съдия“ в Софийския градски съд;
 • Йоанна Наскова Станева на длъжност „младши съдия“ в Софийския градски съд;
 • Богдан Русев Русев на длъжност “младши съдия“ в Софийския градски съд;
 • Тодор Димитров Митев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Бургас;
 • Мартин Рачков Баев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Бургас;
 • Десислава Стоянова Влайкова на длъжност „младши съдия“ в Софийския градски съд;
 • Атанас Василев Димитров на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Русе;
 • Мария Веселинова Богданова на длъжност „младши съдия“ в Софийския градски съд;
 • Андон Вълков Вълков на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна;
 • Велизар Стоянов Костадинов на длъжност „младши съдия“ Софийския градски съд;
 • Цветомир Милчев Минчев на длъжност „младши съдия“ в Софийския градски съд;
 • Пламена Недкова Славова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив,
 • Илина Венциславова Джукова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново;
 • Неделина Евгениева Маринова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна;
 • Весела Петрова Петрова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив;
 • Ивета Венциславова Иванова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Перник;
 • Георги Росенов Гетов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив;
 • Николай Диянов Голчев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив;
 • Пламен Петев Танев длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна;
 • Мария Ангелова Ненова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик;
 • Невена Пламенова Великова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – София;
 • Веселина Любенова Павлова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Враца;
 • Катерина Въткова Ненова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – София;
 • Димитър Куртев Демирев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Благоевград;
 • Мария Емилова Антова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил;
 • Магдалена Георгиева Татарева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик;
 • Свилен Иванов Жеков на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Стара Загора;
 • Никола Динков Кънчев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд Стара Загора;
 • Калин Валентинов Иванов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Монтана;
 • Десислава Константинова Николаева – Георгиева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Плевен;
 • Десислава Иванова Тодoрова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Хасково;
 • Радина Василева Хаджикирева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Хасково
 • Йоана Николаева Вангелова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Търговище;
 • Светозар Любомиров Георгиев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Враца;
 • Ралица Каменова Райкова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Силистра;
 • Поля Петрова Сакутова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Кърджали.

Съдийската колегия на ВСС не проведе гласуване за назначаване

 на Грета Иванова Денчева, поради постъпил отказ от участие в конкурсната процедура; както и за Ина Милчева Генжова, поради прекратяване на договора за първоначално обучение на кандадата с решение на ВСС по протокол № 17/07.04.2016 г., т. 92 и назначаването й на длъжност „съдия“ в Районен съд – Враца с решение на ВСС по протокол № 57/19.11.2015 г., т. 9.

Връчването на решенията за назначаване на младшите съдии по реда на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ ще се проведе на официална церемония на 4 юли 2016 г. в зала „Тържествена“ на Съдебената палата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд