Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на административни ръководители на три съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт три свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

  • Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново;
  • Административен ръководител – председател на Административен съд – Перник;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Гоце Делчев.

Решението ще бъде обнародвано в Държавен вестник и публикувано на интернет страницата на ВСС.

Кандидатите следва в 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник, да подадат в администрацията на ВСС заявление, че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт, като приложат необходимите документи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд