Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатури на българските представители в три комитета към Единния патентен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи съдиите, които да бъдат номинирани за българските представители в Административния комитет, Бюджетния комитет и Консултативния комитет на Единния патентен съд. Те са Ваня Алексиева – съдия в Търговска колегия на Върховния касационен съд и председател на отделение; Соня Янкулова – съдия в Седмо отделение на Върховния административен съд, където се разглеждат патентни спорове; Искра Александрова – съдия в Трето отделение на Върховния административен съд, където се разглеждат данъчни дела и Анна Димитрова – съдия във Върховния административен съд и член на Патентния съд в гр. Мюнхен, Федерална република Германия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд