Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Пиринка Костадинова за административен ръководител на Районна прокуратура – Петрич

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно Пиринка Аспарухова Костадинова за административен ръководител на Районна прокуратура – Петрич.

Пиринка Костадинова има над 19 години стаж в органите на съдебната власт, близо десет от които е била заместник на административния ръководител – зам.-районен прокурор на РП-Петрич. От 31 март 2016 година е и.д. административен ръководител - районен прокурор на РП-Петрич.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд