Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи 32 кандидати за младши прокурори, успешно завършили обучението в НИП

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 32 кандидати за младши прокурори по обявени конкурси с решение на ВСС по Протокол №5/30.01.2014 г . и Протокол №3/22.01.2015 г., успешно завършили обучението в Националния институт на правосъдието.

Те се назначават на основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, считано от 06.07.2016 г.

Връчването на решенията за назначаване на младшите прокурори ще се проведе на официална церемония на 4 юли 2016 година от 14 часа, в зала „Тържествена“ на Съдебната палата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд