Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 43 магистрати на длъжността „прокурор“ в районните прокуратури

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 43 магистрати на длъжността „прокурор“ в районните прокуратури по обявен конкурс за първоначално назначаване на класираните кандидати с решение на ВСС по протокол №62/16.12.2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд