Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Заповед на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – София, с която е обърнато внимание на Бисера Калпакчиева – прокурор в Окръжна прокуратура – София

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № 576/03.06.2016 г. на Наталия Николова – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Бисера Здравкова Калпакчиева – прокурор в Окръжна прокуратура – София.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд