Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Европейски магистрати се запознаха с дейността на Висшия съдебен съвет

Висшият съдебен съвет посрещна група европейски магистрати, които са в България по линия на Обменната програма 2016 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение. В срещата с тях участваха Незабравка Стоева и Юлиана Колева – членове на Прокурорската колегия на ВСС, и Галина Карагьозова, Калин Калпакчиев, Соня Найденова и Юлия Ковачева – членове на Съдийската колегия на ВСС.

Визитата на европейските магистрати се проведе в рамките на двуседмичния им стаж, организиран от Националния институт на правосъдието, за запознаване с правосъдната и правоохранителната система на България. Групата включва  седем съдии и трима прокурори от Австрия, Италия, Хърватия, Германия, Унгария, Румъния, Испания и Полша.

Членовете на Висшия съдебен съвет представиха пред гостите дейността на Съвета и неговата роля в управлението на българската съдебна система. Коментирани бяха промените в Конституцията на Република България от 2015 г. и на Закона за съдебната власт, и тяхното отражение върху структурата и функциите на ВСС. Членовете на ВСС акцентираха на публичността при провеждане на заседанията на Колегиите и Пленума и на системата за електронно гласуване. Гостите поставиха въпроси за състава и правомощията на членовете на Висшия съдебен съвет, както и за предимствата и дефицитите на този модел на управление на съдебната власт. Те се интересуваха за независимостта на магистратите, от системата за атестация на магистратите и кариерното им развитие, за дисциплинарната практика, включително за възможностите за търсене на отговорност на членовете на Висшия съдебен съвет.    

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд