Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдия Еленков и съдия Главинова от ВАС са членове на Комисията по атестирането и конкурсите

В състава на Комисията по атестирането и конкурсите /КАК/ при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет влизат съдия Александър Еленков и съдия Виолета Главинова, двамата  от Върховния административен съд. Те са избрани за членове на КАК на заседание  на Пленума на Върховния административен съд, проведено на 30.06.2016 г. Определени са в изпълнение на чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт във връзка с §84 от ЗСВ при участието на 65 съдии от общо 82, при проведено тайно гласуване и таен избор.

На 28.06.2016 г. Съдийската колегия реши 6-ма нейни членове да влязат в състава на Комисията по атестирането и конкурсите - Милка Итова, Камен Иванов, Галя Георгиева, Даниела Костова, Каролина Неделчева и Юлия Ковачева.

Предстои Пленумът на Върховния касационен съд да избере 9 членове на КАК, сред които трябва да има представител от всеки апелативен район.

По решение на Съдийската колегия на ВСС всички съдии в състава на Комисията по атестирането и конкурсите ще се откъснат от пряката си работа.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд