Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВКС прие Правила за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

Пленумът на Върховния касационен съд /ВКС/ прие Правила за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ВСС.

Съгласно чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол №10/28.06.2016 г., т. 18.3. Пленумът на ВКС ще избере девет съдии, които ще влязат в състава на  Комисията по атестирането и конкурсите /КАК/. Магистратите, които трябва да отговарят на условията по чл. 37, ал. 4 от ЗСВ, могат да подават писмени заявление за участие в процедурата в срок до 06.07.2016 г. включително. Към заявлението се прилагат документи, посочени в правилата. Документите се приемат и по електронен път на адрес: m_ivancheva@vks.bg и по факс: 02 988 39 85.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд