Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 1 юли 2016 г. встъпиха в длъжност в Районен съд - София осем съдии, назначени от Съдийската колегия на ВСС с решене по протокол №6/31.05.2016 г.

На 1 юли 2016 г. встъпиха в длъжност в Районен съд - София осем съдии, назначени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол №6/31.05.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд