Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи наказание „забележка“ на съдия Рени Коджабашева от Софийския градски съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Рени Христова Коджабашева, съдия в Софийския градски съд, гражданска колегия, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт „забележка“, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл 307, ал.4, т. 1 и т.2 от ЗСВ.

Дисциплинарно дело №32 по описа на ВСС е образувано по предложение на Калоян Топалов – председател на Софийския градски съд, съгласно чл. 312, ал. 1 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд