Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение съдебно решение за отмяна на наказание на Рая Йончева – съдия в Окръжен съд – Разград

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение №47/17.05.2016 г. на Административен съд – Шумен, влязло в сила на 06.06.2016 г., с което е отменена  заповед на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Разград за обръщане на внимание на Рай Петкова Йончева – съдия в Окръжен съд – Разград.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд