Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатите за младши съдии - випуск 2016/2017 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатите за младши съдии в рамките на обявените конкурсни длъжности, както и същият брой от следващите кандидати по реда на класирането им.   Решението е взето на основание чл. 186, ал. 4 от Закона за съдебната власт и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, въз основа на резултатите от класирането и становищата на Комисия „Професионална етика“ към съдийската колегия на ВСС. Одобрените кандидати са както следва:

 • Иван Георгиев Бекяров,

 • Орлин Руменов Чаракчиев,

 • Боряна Димчева Петкова,

 • Христина Бориславова Николова,

 • Катя Рудева Боева,

 • Страхил Николов Гошев,

 • Пламен Генчев Генев,

 • Боряна Венциславова Петрова,

 • Сияна Стойчева Димитрова,

 • Андрей Красимиров Георгиев,

 • Биляна Димитрова Мандичева,

 • Александрина Пламенова Дончева,

 • Ирена Славова Аврамова,

 • Светлана Тодорова Атанасова,

 • Анета Илчева Илчева,

 • Нора Венциславова Манолова,

 • Красимир Викторов Сотиров,

 • Антония Светлинова Младенова,

 • Милена Николова Николова,

 • Борислава Руменова Иванова,

 • Калоян Йорданов Даков,

 • Марияна Николаева Несторова,

 • Весела Янева Кръстева,

 • Ангелина Тодорова Михайлова,

 • Атанас Алексеев Настев,

 • Марина Иванова Лачева – Николова,

 • Иван Пламенов Йорданов,

 • Иван Стойнов Иванов,

 • Светлин Илиянов Начков,

 • Мирослава Кирчева Генчева,

 • Кристина Найденова Куртева,

 • Вахиде Сабри Робова,

 • Цонко Николов Кръстев,

 • Златина Борисова Иванова,

 • Рая Ангелова Иванова,

 • Иван Александров Алексов.

  Съдийската колегия кани всички кандидати на 11.07.2016 г.

  /понеделник/ в зала „Тържествена“ на Съдебната палата в гр. София от 14 часа да заявят лично /или чрез упълномощен представител/ писмено желанието си за назначаване на длъжността „младши съдия“. Процедурата е съгласно чл. 27, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи

          Решението ще бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд