Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
В Софийския градски съд встъпиха в длъжност осем младши съдии, назначени с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 10/28.06.2016 г.

В Софийския градски съд встъпиха в длъжност осем младши съдии, назначени с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 10/28.06.2016 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд