Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Камен Господинов за административен ръководител на Районна прокуратура – Котел

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно Камен Георгиев Господинов за административен ръководител на Районна прокуратура – Котел.

Камен Господинов има над 12 години стаж в органите на съдебната власт, всички от които е работил като прокурор. Той започва професионалната си кариера в РП-Несебър през октомври 2009 г. От март 2012 г. е преназначен в РП-Бургас, като тази длъжност заема до настоящия момент.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд