Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Елена Енчева-Тонева – прокурор във ВАП, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от Закона за съдебната власт, Елена Енчева Енчева-Тонева – прокурор във Върховна административна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Прокурор Енчева-Тонева бе освободен от заеманата длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 21 август 2016 г.

Прокурорската колегия не прие предложението на главния прокурор на Република България да поощри Мила Георгиева Георгиева-Гроздева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“. Прокурор Георгиева-Гроздева бе освободен от заеманата длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 8 юли 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд