Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи състава на Комисията по атестиране и конкурси към колегията

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи поименния състав на Комисията по атестиране и конкурси към колегията. В Комисията влизат членовете на Прокурорската колегия: г-жа Елка Атанасова, г-жа Магдалена Лазарова, г-н Михаил Кожарев, г-н Румен Боев, г-н Ясен Тодоров.

Избраните членове от Общите събрания на Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба са, както следва: Марио Василев (ВКП), Даниела Машева (ВКП), Светла Гергинова (ВКП), Маринела Тотева (ВАП), Мария Павлова, (НСлС), Генчо Терзиев (НСлС).

Първото заседание на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия ще се свика на 12 юли от 14 часа във ВСС.

 

Прокурорската колегия на ВСС възложи функциите относно промяна на съдебните райони и натовареността на магистратите на г-жа Елка Атанасова; на г-жа Магдалена Лазарова - относно щатната численост и натовареността на съдебната администрация и взаимодействие с Гражданския съвет към ВСС.

Прокурорската колегия предложи на Пленума на ВСС за членове от състава на Прокурорската колегия в Комисията по правни и институционални въпроси да влязат г-жа Юлиана Колева, г-жа Незабравка Стоева, г-жа Магдалена Лазарова и г-н Михаил Кожарев.

Прокурорската колегия предложи на Пленума на ВСС за членове от състава на Прокурорската колегия в Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ да бъдат определени г-жа Елка Атанасова, г-жа Юлиана Колева и г-н Румен Георгиев.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд