Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 06.07.2016 г. в Окръжен съд - Пазарджик встъпи в длъжност в длъжност "съдия" Венцислав Петров, назначен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 8/14.06.2016 г., както и двама младши съдии, назначени от Съдийската колегия

На 06.07.2016 г. в Окръжен съд - Пазарджик встъпи в длъжност "съдия"  Венцислав Петров, назначен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 8/14.06.2016 г., както и двама младши съдии, назначени от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 10/28.06.2016 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд