Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура - Радомир

По предложение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Пленумът на ВСС разкри на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Радомир, считано от датата на вземане на решението.

Новата щатна длъжност прокурор се разкрива на мястото на съкратена с решение на Прокурорската колегия щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ в Районна прокуратура – Радомир.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд