Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щата за магистрати в Прокуратурата на Република България

По предложение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Пленумът на Съвета, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт, оптимизира 18 щатни длъжности „следовател“ в окръжните прокуратури, както следва:

- съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура - Пловдив с пет свободни длъжности „следовател“, и разкри пет длъжности „следовател“ в Специализираната прокуратура;

- съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – София с една свободна длъжност „следовател“, и разкри една длъжност „следовател“ в Окръжна прокуратура - Добрич;

- съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура - Велико Търново  с една свободна длъжност „следовател“, и разкрие една длъжност „следовател“ в Окръжна прокуратура - Смолян;

- съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – Стара Загора с три свободни длъжности „следовател“, и разкри две длъжности „следовател“ в Окръжна прокуратура – Варна и една в Окръжна прокуратура - Силистра;

- съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – Ловеч с една свободна длъжност „следовател“, и разкри една длъжност „следовател“ в Окръжна прокуратура - Благоевград;

- съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – Габрово с една свободна длъжност „следовател“, и разкри една длъжност „следовател“ в Окръжна прокуратура - Ямбол;

- съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – София, Окръжна прокуратура – Сливен и Окръжна прокуратура – Кърджали с по една свободна длъжност „следовател“, и разкри три длъжности „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура;

- съкрати щатната численост на Военно-окръжна прокуратура – Сливен и на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив с по една свободна длъжност „прокурор“, както и една свободна щатна длъжност „военно-апелативен прокурор“, съкратена с решение на Прокурорската колегия на 29.06.2016 г., и разкри 3 свободни длъжности „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура - София.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд