Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие становище за установяване на противоконституционност на разпоредби на ЗСВ за отстраняване на магистрат от длъжност

По предложение на Комисията по правни въпроси на Висшия съдебен съвет, Пленумът на ВСС прие становище по направено искане от Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и възложи на Комисията по правни и институционални въпроси формиране на предложение за допълнително становище по чл. 166, ал. 3 от ЗСВ.

Пленумът на ВСС изпраща становището по конституционно дело №6/2016 г. на Конституционния съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд